هوشمند سازی کالاها و اشیاء

کالاهای شما می توانند در حکم یک بازاریاب یا سخنگو عمل کنند شما با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده بر روی بسته بندی کالاها یا کالاها براحتی هر محتوایی را برای معرفی بیشتر به مخاطب یا مشتری روی آن بارگزاری نمایید تا مشتریان با گرفتن دوربین موبایل خود روی کالای مورد نظر شما براحتی بتوانند از محصول شما استفاده نمایند.