کارت هدیه سخنگو بانکی

کارتهای هدیه در طرح های مختلف در تمام بانکها با ایجاد شرایطی مناسب برای ارائه یک هدیه در حد توان هر فردجزو امکانات  شایسته هر بانک بشمار می آید که به علل مختلف مثل سالگرد ازدواج ،تولد،کادو عروسی،هدیه به پرسنل و…مورد استفاده قرار می گیردو تمام بانکها به دنبال افزایش جذابیت این کارتها می باشند.

گروه نرم افزاری کوکر برای اولین بار در کشور کارت هدیه بانک شما را بدون هیچ گونه تغییرامنیتی یا ساختاری  براحتی هوشمند خواهد نمود ومتقاضیان براحتی از طریق اپلیکیشن اختصاصی ارائه شده از سمت بانک هر محتوایی  برای گیرنده هدیه مورد نظر خود روی کارت بارگزاری می نمایند.

بعنوان مثال: صدا، فیلم یا تصاویر تبریک ،خودمتقاضی  روی کارت هدیه آن بانک بارگزاری می شود و هدیه گیرنده با گرفتن دوربین موبایل خود روی کارت هدیه آن بانک این محتواها را مشاهده می نماید و برای ایشان جذابیت زیادی بهمراه خواهد داشت.

هوشمند سازی این کارتها با حداقل هزینه و بدون هیچ گونه تغییری ،بانک شما را از رقبای موجود در کشور متمایز خواهد نمود و در راستای ارائه خدمات به مشتریان بانک گام موثری خواهدشد.

مزایای کارت هدیه هوشمند در بانکها :

  • هر محتوایی اعم از فیلم ،موسیقی ، تصاویر ، متن تبریک را می توانید روی کارت هدیه در نظر گرفت .
  • هیچ گونه تغییر در فرآیند امنیتی و ساختار کارت بوجود نخواهد آمد .
  • یک اپلیکیشن اختصاصی برای مخاطبان ارائه می شود و بانک همیشه با آنها در ارتباط خواهد بود.
  • افزایش رضایت وجذابیت برای هدیه گیرنده
  • تثبیت برند بانک در کشور بعنوان یک بانک پیشگام در عرصه تکنولوژی های جدید
  • نگهداری کارت هدیه بعنوان یک یادگاری هوشمند برای مخاطبان
  • کارت هدیه سخنگو ،معرف هدیه دهنده و علت اهدای هدیه