کاتالوگ هوشمند سخنگو

یکی از دغدغه های مدیران کاهش هزینه های تبلیغات و افزایش بهره وری در شرایط کنونی می باشد ودر شرایط افزایش هزینه کاغذ و چاپ محبور هستند خیلی از اطلاعات مورد نیاز در مورد معرفی کالا یا خدمات خود را فیلتر کنند تا از حجم کمتری کاتالوگ استفاده کنند در حالی که کوکر با امکان هوشمند سازی کاتالوگهای این قابلیت را به مدیران خواهد داد که هر محتوایی را اعم از فیلم ،صوت ،تصاویر و متون روی کاتالوگهای خود بارگزاری کنند و این شرایط این امکان را ایجاد خواهد نمود که مشتریان شما با گرفتن دوربین موبایل روی کاتالوگ شما بصورت زنده سایر مطالب شما را در قالب چند رسانه ای در یافت و مشاهده نمایند