تماس با ما

دفتر مرکزی کوکر: استان مرکزی ، شهرستان اراک ، ملک ، خیابان امام خمینی ، بن بست ساعی [۶] ، پلاک ۱۲۸ ، طبقه دوم

کد پستی : ۳۸۱۳۸۴۹۱۷۳

ایمیل : info@koker.ir

سایت : www.koker.ir

کد شهر : ۰۸۶

تلفن ثابت:

۳۲۲۱۱۷۴۴

۳۲۲۱۸۲۴۸

۳۲۲۱۱۷۵۵

۳۲۲۱۳۱۴۴

۳۲۲۳۶۰۶۳

۳۲۲۱۲۱۸۰

فاکس:

۳۲۲۳۰۷۲۰

تلفن ضروری : ۰۹۱۹۴۱۰۳۱۳۵-۰۹۱۹۸۷۹۵۰۰۴