تعرفه های سامانه پیام کوتاه

مراحل خرید سامانه

جدول 1 – انواع نسخه های سامانه پیام کوتاه (قیمت های سال 97)

 

نوع سامانه

قیمت(ریال)

تعداد پیامک رایگان

هزینه تمدید سالانه

شماره

نسخه فقط ارسال

350/000

300

100/000

نسخه پایه(ارسال و دریافت)

1/000/000

400

150/000

14 رقمی اختصاصی رایگان

نسخه کامل

2/500/000

500

250/000

14 رقمی اختصاصی رایگان

نسخه مدارس(فقط ارسال)

350/000

300

100/000

8 رقمی اشتراکی رایگان

نسخه مدارس(ارسال و دریافت)

650/000

500

150/000

14 رقمی اختصاصی رایگان

نسخه دفاتر نمایندگی بیمه(فقط ارسال)

350/000

300

100/000

8 رقمی اشتراکی رایگان

نسخه دفاتر نمایندگی بیمه(ارسال و دریافت)

650/000

500

150/000

14 رقمی اختصاصی رایگان

2-تعرفه های خرید خطوط 3000 و 5000

تعرفه خطوط اختصاصي اين شركت با پيش شماره  3000  , 5000 عرضه مي گردد و تعرفه آنها بشرح ذيل مي باشد :

هزینه تمدید خط های10،8 و 12 رقمی سالانه 50 درصد مبلغ خرید اولیه خط می باشد.

نوع خط 3000

 قیمت (ریال)

 

8   رقمی

 

    000/000/8      به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

10   رقمی

 

   2000/000    به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

12   رقمی

 

      1/100/000      به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

14   رقمی

 

      250/000    به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

 

نوع خط 5000

 قیمت (ریال)

 

   8   رقمی

 

    000/000/6      به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

   10   رقمی

 

    000/1/300      به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

   12   رقمی

 

     000/800       به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

   14   رقمی

 

     200/000     به بالا (نسبت به رند بودن شماره)

 

3-تعرفه پیامکی